Skip to main content

חוק הסדר התדיינויות במשפחה אשר נכנס לתוקף ביולי 2016, מעיד על עצמו כי חוקק לשם מניעת הסלמה של הסכסוך המשפחתי ולשם מזעור הפגיעה בילדים של זוגות מתגרשים.

לפי חוק זה, על בני משפחה הנמצאים בסכסוך, לרבות בני זוג המעוניינים להתגרש, לפנות להליך של גישור חובה  בן 4 מפגשים ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט או אלה של בתי הדין הרבניים.

לפי החוק, תוך 45 ימים יסתיימו 4 המפגשים מתוך תקווה כי הצדדים יגיעו להסכמות תוך כדי הידברות והבנה. כן, יחסכו כסף, תביעות ודיונים משפטיים לאורך זמן.

הנני מאמינה בהידברות ובהסכמות תוך כדי קבלת כלים לתקשורת לטובת הילדים, אשר ישמשו את הצדדים לאחר הגירושין.

אך לא די בכך, ישנה חשיבות רבה לליווי עורך הדין בהליך הגישור, וזאת במטרה להגיע להסכם הטוב ביותר עבורך ולמניעת סכסוכים ותביעות עתידיות.
צד הנמצא בהליך גירושין זקוק לעורך דין אשר יפרוש בפניו את זכויותיו וחובותיו, ילווה אותו לפחות באחד המפגשים של יחידת הסיוע, ויסייע לו להגיע להסכם שיכלול סיטואציות עתידיות שונות, תוך מיצוי זכויותיו.
הסכם גירושין, אשר עורך דין לא היה מעורב בכתיבתו ובניסוחיו, אינו יכול לייצג את זכויותיך על הצד הטוב ביותר ואף עלול להוביל לתביעה לביטול הסכם בעתיד.
עורך דין, בעת של אמוציות, יהווה עבורך הקול השפוי וידאג עבורך להסכם אשר האינטרסים שלך יהיו מיוצגים בו באופן הטוב ביותר.

יתירה מכך, במהלך הגישור ובעת ההמתנה הרבה למפגשים ביחידת הסיוע,  עלולים להיווצר מצבים בהם נדרשת התערבות מיידית של עורך דין, כגון: בקשה למזונות זמניים, צווי עיקול, צו עיכוב יציאה מהארץ או להיפך, ביטולם של כאלה.

עורך דין המלווה אותך יידע לפעול במהרה, למניעת נזק בלתי הפיך.

יודגש, כי עדיין קיים מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה, ורק עורך דין מלווה יזהה את המועד המתאים ויפעל במהרה להגשת תביעות לערכאה המתאימה תוך תפירת חליפה אישית המותאמת לך.

רק ליווי עורך דין בעת הליך הגישור יסייע בידך להגיע להסכם בו ימוצו זכויותיך וימנע בכך סכסוך משפחתי ותביעות הדדיות.

פגישת ייעוץ 

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, להבין מה עומד לפניכם ובראש ובראשונה לבנות תכנית פעולה ממוקדת ואישית. לתיאום פגישת יעוץ פנו למשרדנו על ידי מילוי פרטים בטופס או בטלפון 050-9929428

  פגישת ייעוץ 

  לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותיכם, להבין מה עומד לפניכם ובראש ובראשונה לבנות תכנית פעולה ממוקדת ואישית. לתיאום פגישת יעוץ פנו למשרדנו על ידי מילוי פרטים בטופס או בטלפון 050-9929428

   עו"ד נומי יצחק הררי

   עו"ד נומי יצחק הררי

   גישור משפחתי, לשכת עורכי הדין. תואר ראשון במשפטים, LL.B ,אוניברסיטת ת"א. תואר שני M.A עם תזה בעבודה סוציאלית קלינית, אוניברסיטת בר- אילן. תואר ראשון B.A בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר- אילן.

   השאר/י תגובה

   Call Now Button